LSVINACABLE
Đang tải dữ liệu...

EnglishSơ đồ trangLiên hệ 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Dự án | Dịch vụ
Trang chủ  /  Giới thiệu  /  Hệ thống chất lượng  /  Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của LS-VINA Cable & System là nhằm đảm bảo thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng. Đội ngũ quản lỹ của LS-VINA nhờ vào sự thực hiện đầy đủ của chính sách chất lượng như một sự cạnh tranh quan trọng nhất, xuyên suốt sản phẩm cung cấp và dịch vụ theo yêu

  • Là một trong những công ty cung cấp các giải pháp toàn diện về Cáp điện hàng đầu Việt Nam va khu vực.
  • Góp phần quan trọng vào nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam.
  • Tạo nên những giá trị thích đáng cho khách hàng cũng như người lao động.

Việc hiện đại hóa công nghệ mới và hệ thống chất lượng của sản phẩm và quản lý để đảm bảo sao cho chất lượng là hàng đầu.

Cung cấp cho nhân viên những điều kiện làm việc tốt nhất để họ có thể phát huy được sự sáng tạo và những kỹ năng công nghệ.

Ban giám đốc của LS-VINA Cable & System luôn đem lại sự ưu tiên hàng đầu cho việc thực hiện và cải tại hệ thống chất lượng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Đội ngũ công ty được tổ chức với đại diện là ban giám đốc, ban quản lý, trưởng các phòng ban để xây dựng.

Chính sách chất lượng của công ty cổ phần Cáp điện & Hệ thống LS-VINA được tính chi tiết bởi mục tiêu chất lượng cho cả năm nó được thành lập bởi ban giám đốc và được xem xét thường xuyên. Chính sách này đã được tuyên truyền tới tất cả những người lao động, họ được nhắc nhở là chất lượng của sản phẩm là tiêu chí trước tiên của công ty.

Chúng tôi luôn theo dõi để nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng và xem xét họ như là một sự trợ giúp quan trọng cho sự cải thiện liên tục và nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
Bản in         Gửi email