LSVINACABLE
Đang tải dữ liệu...

EnglishSơ đồ trangLiên hệ 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Dự án | Dịch vụ
Dịch vụ
Dự án
Các giải pháp cáp
Cáp cao thế
Dịch vụ thử nghiệm
Trang chủ  /  Dịch vụ  /  Các giải pháp cáp

Triển khai các giải pháp cáp điện

Mục tiêu của LS-Vina Cable & System là cung cấp cho khách hàng một cách sáng tạo, thiết thực và những giải pháp tốt nhất sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm, giống như là sự nghiên cứu độc lập và điều kiện phát triển thuận lợi của chúng tôi.
LS-Vina Cable & System là chìa khoá cung cấp những loại cáp điện lớn nhất cho thị trường Việt Nam và thế giới. Chúng tôi tập trung vào sự chế tạo và kỹ năng của kỹ sư có thể cung cấp thêm sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật đặc biệt.

Các giải pháp đối với cáp

LS-Vina Cable & System cung cấp tư vấn và thông tin đến các khách hàng của chúng tôi trong sự lựa chọn loại cáp phù hợp nhất hoặc loại cáp dành cho mỗi ứng dụng bởi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiên cứu và sự phát triển của chúng tôi.

LS-Vina Cable & System có thể cung cấp cái gì.

  • Tư vấn từng loại cáp có kết cấu phù hợp cho những ứng dụng cụ thể.
  • Tư vấn dựa trên những vấn đề liên quan đến điện, máy móc, những điều kiện và đặc trưng vật lý.
  • Những tính toán về dòng định mức.
  • Những tính toán về dòng ngắn mạch.
  • Tính toán các thông số của cáp điện.
  • Thiết kế các loại cáp phù hợp với Việt Nam và một số tiêu chuẩn thế giới.
Catalogue
LS Cable & System business solutions
Tải về


Bản in         Gửi email